Вашите мечти са наши проекти. Малък двустаен апартамент, ремонтиран и дизайнерски обзаведен с голямо вдъхновение.
Контраст между индустриални и модерни елементи.

Изпълнил проекта: „Азремонтирам“ ЕООД, office@azremontiram.bg
Дизайнер: Доротея Киселичка.

© Copyright 2021 Az Remontiram | Webiste by SG