„Домът е там, където сърцето ти е спокойно, не там, където са подбрани всичките ти вещи. Там, където искаш да прекарваш времето си и да се скриеш от света за малко. Да заспиваш спокойно и да се будиш щастлив. И не е важно в колко стаи живееш, колко етажа имаш и дали всичко е ново. Важното е колко разбирателство цари, колко смях се чува из стаите и какви спомени редите в албумите със снимки. Домът е там, където е сърцето ти.“

Фирма „Азремонтирам“ ЕООД реализира този нов проект заедно с дизайнер Гергана Марковска.

© Copyright 2021 Az Remontiram | Webiste by SG